In het jaar 1912 werd er in Murmerwoude het initiatief genomen tot het oprichten van een muziekkorps. De dirigent van dit net opgerichte muziekkorps was Dhr B.Mulder uit Rinsumageest.

In het begin was het wel even uitzoeken wie op welk instrument kon spelen. Na verloop van tijd kon het korps zich vertonen in het dorp.

Kort na de oprichting waren er echter ook al de nodige moeilijkheden. Bij de mobilisatie in augustus 1914 moesten verschillende leden onder de wapenen.

Dhr B. Mulder was van 1912 tot 1919 Dirigent van “Ere Zij God”. in 1921 kwam Dhr. Boosman voor het korps te staan. Hij heeft tot 1952 Ere Zij God gedirigeerd. Onder leiding van Dhr. Boosman werden de prestaties steeds beter. Men deed mee aan verschillende Concoursen.
Uiteindelijk promoveerde men naar de Ere Afdeling.

De oorlogsjaren gooiden roet in het eten. In 1943 moest het korps er even mee stoppen, om na de bevrijding de draad weer op te pakken. Intussen zijn er natuurlijk wisselingen van dirigenten en muzikanten geweest. Sinds 2007 staat dit jonge korps onder leiding van Gerben Huizinga.